Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.