Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.