Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.