Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.