Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.