Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.