Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.