Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.