Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.