Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.