Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.