Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.