Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.