Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.