Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.