Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.