Kwalifikacja E9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.