Kwalifikacja E9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.