Kwalifikacja E9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

czerwiec 2017

Kwalifikacja E.9 – czerwiec 2017