Kwalifikacja E9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

październik 2016

Kwalifikacja E.9 – październik 2016