Kwalifikacja E9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.