Kwalifikacja M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103), Technik mechanizacji rolnictwa (311512)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKE