Kwalifikacja M10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż (811102), Technik górnictwa odkrywkowego (311701)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014