Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.