Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.