Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.