Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.