Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.