Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.