Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.