Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

sierpień 2013

Rozwiąż test ponownie.