Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.