Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.