Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.