Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.