Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.