Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.