Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.