Kwalifikacja M11 Eksploatacja złóż podziemnych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.