Kwalifikacja M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

czerwiec 2017

Kwalifikacja M.12 – czerwiec 2017