Kwalifikacja M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.