Kwalifikacja M12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

październik 2016

Kwalifikacja M.12 – październik 2016