Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.