Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2016

Kwalifikacja M.14 – czerwiec 2016