Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2017

Kwalifikacja M.14 – czerwiec 2017