Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.