Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.