Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

październik 2016

Kwalifikacja M.14 – październik 2016