Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2018

Kwalifikacja M.14 – styczeń 2018