Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.